[Splunk] Eigenlijk hetzelfde als ELK, maar kost minstens tonnen, dus is wel Enterprise-Waardig™, i.t.t. ELK. [door: jiggel]

Back to the index page

mail me